Kenda 27.5 x 2.40/2.80 Tube SV/AV 48mm

Kenda 27.5 x 2.4/2.8  A/V 48mm tube - Pitcrew.nz

Kenda

$13.00 
SKU: 047853063196

Kenda Bicycle Inner Tube

Size - 27.5" x 2.40/2.80 SV/AV 48mm Long Valve

SV/AV = Schrader / Automotive Valve
PV/FV = Presta Valve / French Valve