Haro HPF 20 x 2.0 White w/Skinwall Tyre

Haro HPF 20 x 2.0 White w/Skinwall Tyre - Pitcrew.nz

Haro

$59.99 
SKU: 691840935371

Haro HPF 20 x 2.0 White w/Skinwall BMX street tyre

Size - 20" x 2.0