CST 26 x 1.95/2.125 Tube SV/AV

Tube - CST 26x1.95/2.125 SV - Pitcrew.nz

CST

$13.00 
SKU: 6933882560123

CST Bicycle Inner Tube

Size - 26" x 1.95/2.125 SV/AV

SV/AV = Schrader / Automotive Valve
PV/FV = Presta Valve / French Valve