CST 20 x 1 3/8 Tube PV/FV

Tube 20 x 1 1 3/8 FV - Pitcrew.nz

CST

$13.00 
SKU: 6933882560833

CST Bicycle Inner Tube

Size - 20" x 1 3/8 PV/FV

SV/AV = Schrader / Automotive Valve
PV/FV = Presta Valve / French Valve