CST 18 x 1.50/1.75 Tube SV/AV

Tube - 18 x 1.5 / 1.75 SV - Pitcrew.nz

CST

$13.00 
SKU: 6933882561892

CST Bicycle Inner Tube

Size - 18" x 1.5/1.75 SV/AV

SV/AV = Schrader / Automotive Valve
PV/FV = Presta Valve / French Valve