CST 24 x 1 1/4 - 1 3/8 Tube SV/AV

CST 24 x 1 1/4 - 1 3/8 SV Tube - Pitcrew.nz

CST

$13.00 
SKU: 6933882561212

CST Bicycle Inner Tube

Size - 24" x 1 1/4 - 1 3/8 SV/AV

SV/AV = Schrader / Automotive Valve
PV/FV = Presta Valve / French Valve